Levering 2-5 arbejdsdage
|
Gratis fragt over 199 kr*
Levering 2-5 arbejdsdage
Gratis fragt over 199 kr*
Plakater Og Posters
Rammer
Billedvægge
25-50% rabat på plakater* – KØB NU
Tilbage til fri fragt
Sum
Til kassen
0 Varer
Fortsæt indkøb
Tilbage til fri fragt
Sum
Til kassen

Politik for beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med samarbejde - Desenio AB

Introduktion og sammenfatning

Det er vigtigt for Desenio AB ("Desenio" eller "vi"), at dine personoplysninger er beskyttet. Denne politik informerer dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dine rettigheder. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan knyttes til dig som privatperson, f. eks. navn og kontaktoplysninger.

Kort fortalt behandler vi dine oplysninger af følgende årsager:

 • I det omfang det er nødvendigt for at håndtere vores samarbejde.
 • Til at overholde gældende lovgivning.
 • Til at kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål.
 • Til at følge op på samarbejdet.

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven. Du kan også læse om, hvordan du kan påvirke vores behandling af dine personoplysninger – hvilke rettigheder du har.

Vil du vide mere? Så kan du læse vores detaljerede beskrivelser herunder. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan, hvorfor og hvor længe, vi behandler dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Desenio AB, med svensk virksomhedsregistreringsnummer 556763-0693, er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Bemærk desuden, at vores betalingsudbyder(e) behandler personoplysninger indsamlet via vores hjemmeside efter købet og hver især er ansvarlige for deres behandling. Bemærk, at vores bank behandler personoplysninger, som indsamles af os og er alene ansvarlig for deres behandling.


Hvis du ønsker at kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os på influencers@desenio.com 

Fra hvem eller hvor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger, som du har valgt at dele med os.

Hvem kan få adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles primært af os i Desenio. Vi sælger aldrig dine personoplysninger. I nogle tilfælde deler vi dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser over for dig på en god og effektiv måde:

 • For at vi kan sikre, at du får din betaling, vil vores betalingsudbyder(e) få adgang til dine personoplysninger.
 • For at vi kan levere dine varer vil du være underlagt vores hjemmesides vilkår og betingelser og politik for beskyttelse af personoplysninger.
  ­
 • Vi behandler dine personoplysninger for at kommunikere med dig om et eksisterende eller eventuelt samarbejde.
  ­
 • Vi deler dine personoplysninger med it-leverandører, som behandler personoplysningerne på vegne af os som databehandlere for at assistere os med it-tjenester.
  ­

Hvis du ønsker flere detaljer om, hvem vi deler dine personoplysninger med, er du velkommen til at kontakte os.

Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Desenio behandler generelt dine personoplysninger inden for EU/EØS, men i nogle få tilfælde bruger vi leverandører fra lande uden for EU/EØS. Ved overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS sikrer Desenio, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Desenio overfører muligvis dine personoplysninger til USA. Eventuelle amerikanske leverandører, som vi bruger er certificeret i henhold til Privacy Shield. Privacy Shield er en aftale mellem EU og USA, hvis hensigt er at beskytte europæernes grundlæggende rettigheder og sikre retssikkerheden for virksomheder, der overfører personoplysninger til USA. Amerikanske virksomheder kan tilmelde sig som Privacy Shield-certificeret i det amerikanske handelsministerium. Handelsministeriet kontrollerer derefter, at leverandørernes politik for beskyttelse af personoplysninger overholder strenge databeskyttelsesstandarder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi deler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger vi har truffet, bedes du kontakte os.

Hvordan kan du påvirke vores behandling af dine personoplysninger?

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du en række forskellige rettigheder i forhold til at påvirke vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere herunder.


Ret til at tilbagekalde dit samtykke og til at gøre indsigelse mod behandling

Du har ret til helt eller delvist at tilbagekalde et afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger. Din tilbagekaldelse har virkning fra tidspunktet for din tilbagekaldelse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. I andre tilfælde findes retten til indsigelse ikke (f.eks. fordi vi er forpligtede til at opbevare dine personoplysninger). Du har ret til at gøre indsigelse, når behandlingen er baseret på afvejning af legitime interesser. Læs mere om, hvad dette betyder herunder. Hvis vi kan påvise vægtige legitime årsager til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser og grundlæggende rettigheder, eller hvis behandlingen finder sted med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, har du aldrig ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.


Ret til adgang

Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Du kan få adgang til personoplysningerne og modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har behandlet.


Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig og ret til at bede os om at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger.


Ret til sletning ("retten til at blive glemt") og begrænsning af behandlingen

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om at få personoplysninger om dig slettet. Det er f.eks. tilfældet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet, eller hvis du trækker det samtykke tilbage, der er grundlag for behandlingen, og der ikke er et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.
Du har også ret til at anmode Desenio om at begrænse behandlingen af personoplysningerne om dig. Det er f.eks. tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af personoplysningerne, eller behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses.


Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har altid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed. Det kan du navnlig gøre i den EU/EØS-medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din arbejdsplads, eller hvor en påstået overtrædelse af den gældende databeskyttelseslovgivning har fundet sted. Tilsynsmyndigheden er i Danmark Datatilsynet. Denne ret berører ikke andre administrative klagegange eller adgang til retsmidler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at bede os om at overføre visse af de personoplysninger, som vi har om dig, til et andet firma (dataportabilitet).
Denne ret gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart og indbyrdes kompatibelt format, hvis:

 • Behandlingen er baseret på et samtykke eller på en kontrakt, og
 • behandlingen foretages ved hjælp af automatisk databehandling.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysninger overført direkte fra Desenio til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt.

Hvordan og hvorfor behandler vi personoplysninger om dig?

Vores mål er at være så transparent som muligt med hensyn til, hvordan og hvorfor vi behandler personoplysninger om dig. I tabellen kan du læse flere detaljer om, hvorfor vi behandler personoplysninger om dig (årsagerne til behandling), hvilke personoplysninger vi behandler, vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og hvor længe vi behandler dine personoplysninger til hvert formål.


Behandling før indledning af et samarbejde

For at vi kan kommunikere med dig vedrørende et eventuelt samarbejde og give et relevant tilbud og for at modtage feedback fra dig, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Hvis vi ikke indsamler personoplysninger om dig til disse formål, vil vi ikke være i stand til at kontakte dig, give dig et tilbud eller besvare dine spørgsmål. Der indsamles muligvis oplysninger, når du kontakter os, eller når vi finder din profil online.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at sende e-mail eller sms eller for at foretage telefonopkald vedr. samarbejde.

Din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer, navn, brugernavn, link til profil på sociale medier og antal følgere.

Når du vælger at kontakte os, behandler vi dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

Når vi har fundet din profil online, behandler vi dine oplysninger ud fra vores legitime interesse.

Vi behandler dine oplysninger i tre (3) år.


Behandling, der er nødvendig for samarbejdet osv

For at kunne samarbejde med dig er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Vi er også nødt til at behandle personoplysninger om dig for at overholde lovbestemte eller andre krav, såsom regnskabslovgivningens krav om opbevaring af oplysninger. Hvis du ikke giver os personoplysninger til disse formål, vil vi ikke være i stand til at samarbejde med dig.

Bemærk, at også vores bank behandler personoplysninger med henblik på at administrere vores betaling til dig. Vores bank er selv ansvarlig for en sådan behandling.

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at administrere vores samarbejde, dvs. for at vide, hvem vi indgår en aftale med, og bekræfte vores kontrakt.

Dit navn, dine kontaktoplysninger, såsom e-mailadresse og leveringsadresse, telefonnummer, ordreoplysninger, bank eller fakturaoplysninger.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

Fra det tidspunkt hvor vi drøfter indgåelse af et samarbejde og i syv (7) til otte (8) år i henhold til regnskabslovgivningen.

Til at håndtere eventuelle klager og/eller retstvister mod os.

Dit navn, dine kontaktoplysninger, de oplysninger, du har angivet, og som er relevante i forbindelse med en klage og/eller retstvist.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig, for at vi kan leve op til vores politik vedrørende returforsendelser, og for at vi kan overholde relevante forbrugerbeskyttelseslove. 

Fra det tidspunkt hvor vi har fået kendskab til din klage og/eller retstvist, og så længe den er i gang. Hvis vi afviser dit krav, opbevarer vi altid oplysningerne i tolv (12) måneder, i tilfælde af at du vælger at få retstvisten vurderet af en relevant instans.

Til at overholde juridiske forpligtelser, dvs. regnskabslove og lovgivning om hvidvaskning af penge.

Oplysninger om din faktura eller kontrakt, såsom din købshistorik, dit navn og dine kontaktoplysninger.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan overholde den relevante lovgivning.

Fra det tidspunkt hvor vi modtager en faktura eller foretager en transaktion og i syv (7) til otte (8) år i henhold til regnskabslovgivningen og i fem til ti (5-10) år i henhold til lovgivningen om hvidvaskning af penge.

For at sikre effektiv brug af ressourcer er vi nødt til at evaluere samarbejder ved at analysere statistik.

Samarbejdspartners følgere og engagement i samarbejdsaktiviteter.

Behandlingen er nødvendig, for at vi kan vurdere samarbejdet.

I tre (3) år.Behandling for at kunne kommunikere med dig

Til hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig?

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Hvad er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger?

Hvor længe behandler vi dine personoplysninger til det specifikke formål?

Til at kommunikere om vores samarbejde.

Din e-mailadresse og korrespondancehistorik.

Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig.

I tre (3) år.


Hvordan har vi foretaget afvejningen af interesser, når retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er vores legitime interesse?

Til nogle formål behandler Desenio dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse som retsgrundlag for behandlingen. Ved vurderingen af retsgrundlaget tager vi udgangspunkt i en afvejning af interesser, hvorved vi har fastslået, at vores legitime interesse for behandlingen vejer tungere end din interesse og din grundlæggende ret til ikke at få dine personoplysninger behandlet. Vores legitime interesser fremgår af tabellerne ovenfor. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi har foretaget afvejningen. Du finder vores kontaktoplysninger i starten af denne politik for beskyttelse af personoplysninger.

Denne politik for beskyttelse af personoplysninger er taget i brug af Desenio den 25. maj 2018.

Det synes vores kunder

4.5
Baseret på 5762 anmeldelser. Se nogle af anmeldelserne her.
Hurtig levering Hurtig levering. Plakat som forventet. 28 Feb Cristina
Fremragende! Flotte plakater, pakket godt ind og hurtig fremsendelse. 28 Feb Lis
Upåklageligt Stort og flot udvalg, upåklagelig bestillingsproces og de flotte billeder og rammer kom hurtigt og sikkert frem. 27 Feb Karina Tragstrup
Hurtig levering Hurtig levering Og altid smukke plakater 25 Feb Kannika Martha Bach Ardenskjold
×
Fortsæt indkøb
Til kassen
Fortsæt indkøb
Til kassen

Måske vil du også synes om

Fuldend din billedvæg

Vis ikke igen
Tilbage
Asia
Europe
North America
Oceania

Du har ikke foretaget nogen personlig tilpasning. Er du sikker på, at du vil lægge produktet i indkøbsvognen uden noget personligt tilpasset indhold?

Nej, gå tilbage
Ja, læg i indkøbsvognen

Filen skal være mindre end 5 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg png


Overvågning af

Gavekort

Du har nu aktiveret dit gavekort. Beløbet vil blive fratrukket ved betaling.
Fortsæt indkøb
Slet gavekort

Hold øje

Et eller flere af dine valgte produkter er midlertidigt udsolgt og er derfor ikke blevet lagt i din indkøbskurv. Følgende er en liste over disse produkter.

Indtast din e-mailadresse, og vælg de produkter, du vil holde øje med

Hold øje med alle
Fortsæt indkøb
Til kassen

Vælg placering

Søg efter en bestemt placering, enten ved at skrive en adresse eller ved at trække den røde markør på kortet. Når du har valgt din placering, skal du klikke på knappen "Indstil disse koordinater" for at bekræfte og fortsætte.

Indstil disse koordinater

Rabatkoden er blevet registreret

Rabatkoden anvendes automatisk ved betaling. Den er gyldig indtil CET.
*Gælder ikke for Handpicked-plakater/personlige plakater og rammer.

Fortsæt indkøb